Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

2527 f04f
No hej
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 23 2017

2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost viaMaryiczary Maryiczary
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viatobecontinued tobecontinued
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viatobecontinued tobecontinued

June 21 2017

Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King
Reposted fromstopme stopme viawaflova waflova
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viawaflova waflova
Rany się goją na łokciach i paprzą w sercu.
— B.O.K. "Beton"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viawaflova waflova
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viawaflova waflova

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
  A więc nie ma większego złudzenia niż poczucie, że kogoś znamy...
— Tomasz Jasturn
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

June 20 2017

Usiądź ze mną.
Pomilczymy, popatrzymy
W tę noc ciemną.
— Tuwim
Reposted fromtirarira tirarira viashitsuri shitsuri
4174 3698
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viashitsuri shitsuri
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri

June 17 2017

Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viamoscow moscow
Przydałoby się trochę polotu i finezji w tym smutnym jak pizda mieście.
— Chłopaki nie płaczą
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamoscow moscow
7269 76d8 500
mroki
Reposted fromznikajac znikajac viaMaryiczary Maryiczary
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad dwadzieścia lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viamoscow moscow
My tu w ogóle nie żyjemy. My tu umieramy.
W każdym razie, ja tu umrę lada chwila.
— Jerzy Pilch "Moje pierwsze samobójstwo"
Reposted fromcountingme countingme viamoscow moscow
Powoli zabija mnie lęk, że nigdy się nie spełnię
— Czeski "Niespełnienie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamoscow moscow
Albo robiło się ciemno i wszystko zaczynało być jeszcze bardziej nijakie albo powoli umieraliśmy.
— Mirosław Nahacz
Reposted fromyoungblood youngblood viamoscow moscow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl